Projektowanie logo

Podstawowym zadaniem logotypu jest odróżnienie usług i produktów danego podmiotu od konkurencji. Logotypy często rejestrowane są jako znaki towarowe.

Według różnych źródeł logotyp może składać się z:

Samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy lub samej nazwy (ponadto może zawierać inne elementy, dla przykładu slogan). Wówczas jako skrótu często używa się pojęcia logo.
Wyłącznie samej nazwy i być tym samym literniczą częścią znaku firmowego/towarowego.
W przypadku drugim często spotyka się stwierdzenie, że logotyp jest częścią logo. W rzeczywistości, z punktu widzenia etymologii, jest to stwierdzenie niewłaściwe[1][2], ponieważ mamy wówczas do czynienia z paradoksem, w którym pojęcie logo powstałe jako skrót od logotypu, staje się dla niego nadrzędne. W obu przypadkach właściwsze jest używanie pojęcia logo jedynie jako synonimu logotypu. Również często spotyka się błędną definicję określającą logotyp jako rezultat zestawienia logo z przyrostkiem -typ pochodzącym od typografii.